نگوشییشن

چرا آمریکا تا کنون از واژه نگوشییشن(Negotiation) استفاده نکرده است و همچنان از کلمهtalk به معنی صحبت یا meet به معنی ملاقات برای ایران استفاده میکند؟

هدف آمریکا از این تاکتیک ها چیست؟

مصاحبه از گروه مستضعفین تی وی