مستند حضور در قاب

مستند جامع حضوردر قاب به چگونگی وضعیت نیروهای ایرانی در ابتدای جنگ تحمیلی می پردازد و به این سوال پاسخ می گوید که نیروهای ایرانی چگونه این بحران پیشروی سریع نیروهای عراقی را کنترل کردند در حالیکه ارتش دچار کندی در واکنش بود.این مستند شامل بخشی از ناگفته های رهبر انقلاب پیرامون آشفتگی های ابتدای جنگ می باشد.