چالش استراتژیک نظام دربیان رهبرانقلاب

در زیر بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب اسلامی را در این کلیپ که توسط مرکز مستند سفیر ساخته شده است، می‌خوانید:

یک چالش بزرگى همواره بر سر راه حفظ هویت این نظام همواره بوده است؛ الان هم وجود دارد، بعد از این هم خواهد بود. آن چالش عبارت است از چالش بین وفادارى و حفظ خطوط اصلى – یعنى اصول و مبانى نظام – از یک طرف، و دستاوردهاى پیشرفت مادّى و معنوى براى نظام از طرف دیگر.

گاهى اوقات باید نسل‌ها بگذرد تا این اهدافى که بر مبناى آن اصول ترسیم شده است، تحقق پیدا کند. وقتى که این اهداف در میان‌مدت یا در کوتاه‌مدت تحقق پیدا نکرد، این وسوسه به سراغ نخبگان و زبدگان و مسئولان مى‌آید که نکند پایبندى ما به این اصول است که مانع می‌شود ما به این اهداف دست پیدا کنیم. این چالش بسیار مهمى است. باید هوشیارانه با این چالش برخورد کرد.