تاکی دل من چشم به در داشته باشد

606
25 آذر 1394

تا کی دل من چشم به در داشته باشد

ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد

آن باد، که آغشته به بوی نفس توست

از کوچه ما، کاش گذر داشته باشد

هر هفته سر خاک تو می آیم و اما

این خاک اگر قرص قمر داشته باشد

این کیست که خوابیده به جای تو در این خاک

از تو خبری چند مگر داشته باشد

آن روز که بستی بار سفرت را

گفتی به پدر، هر که هنر داشته باشد

باید برود، هر چه شود، گو بشو و باش

بگذار که این جاده خطر داشته باشد

باید بپرد هر که در این پهنه عقاب است

حتی نه اگر، بال و نه پر داشته باشد

کوه است دل مرد، ولی کوه، نه هر کوه!

آن کوه که آتش به جگر داشته باشد

عشق است بلای من و من عاشق عشقم

این نیست بلایی که سپر داشته باشد

رفتی و من آن روز نبودم، دل من هم

تا با تو سر سیر و سفر داشته باشد

باید برود، هرچه شود، گو بشو و باش

بگذار که این، جاده خطر داشته باشد

رفتی و زنت، منتظر نو قدمی بود

گفتی به پدر، کاش پسر داشته باشد

گفتی که پس از من چه پسر بود و چه دختر

باید که به خورشید نظر داشته باشد

اینک پسری از تو یتیم است در اینجا

در حسرت یک شب، که پدر داشته باشد

برگرد سفر طول کشید، ای نفس سبز

تا کی دل من چشم به در داشته باشد

باید برود، هرچه شود، گو بشو و باش

بگذار که این جاده خطر داشته باشد


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x