استقلال سیاسی خود را معامله نمی‌کنیم

تب و تاب برقراری رابطه ایران با امریکا بعد از ۳۴ سال موجی از بازخوردها را در سطح ملّی و جهانی در پی داشته است. در این راستا بخش‌هایی از مستند «نبرد خاموش» را پیرامون همین موضوع مشاهده نمائید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV