تلفن همراه آقای رئیس جمهور

265
25 آذر 1394

اینکه تماس آقای رئیس جمهور و آقای اوباما یک خطای تاکتیکی بوده یا استراتژیک یا اینکه کدام یک نیاز به مذاکره داشته اند که درخواست تماس داده اند بحث روز کشور شده است.که ممکن است برای دولت بسیار گران تمام شود.

این کلیپ برگرفته از یاداشت حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان به تصویر در آمده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x