مستند «انقلاب در خیابان روزولت»

ماهیت انقلاب اسلامی تقابلی است با دنیای غرب. تقابلی که با وقوع انقلاب اسلامی، آغاز و تا امروز به انحای مختلف ادامه داشت. این تقابل در مستند «انقلاب در خیابان روزولت» ساخته مرکز مستند سفیر به نمایش در آمده است. بخشی از این مستند را در ادامه می بینید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV