عباسی:چه کسی ورشکسته است؟

داستان رابطه با آمریکا و خروج از معضلات اقتصادی که به شاه کلید دولت یازدهم و آقای هاشمی به عنوان لیدر این دولت تبدیل شده با شکست مواجه شد.دولت از طرفی مانع از سقوط ارز می شود و از طرف دیگر ارزمرجع راحذف میکند و خود باعث افزایش قیمت اقلام مصرفی میشود.

اما اینکه چرا شاه کلید حسن روحانی به قفل اقتصادی نمیخورد را از زبان حسن عباسی بشنوید.

منبع:فجر کلیپ