جنگ و جام جهانی(دومین قسمت از مستند فاتحان)

این مستند در پی آن است تا ریشه های تولد حزب الله لبنان را بررسی کند

افتتاحیه جام جهانی فوتبال میان آرژانتین و بلژیک همزمان بود با تجاوز جنگنده های رزیم صهیونیستی به لبنان که خود را تا پایتخت لبنان رساندند.

جورج حاوی دبیر کل سابق حزب کمونیست لبنان:محاصره و بمباران بیروت با شروع جام جهانی کلید خورد و سران عرب سرگرم جام جهانی بودند.شهر بیروت و کشور لبنان در حال سوختن بود.ومشکی به پناهگاهی اصابت کرد و 75 غیر نظامی رو به قتل رساند.فکر میکردیم که دنیا به لرزه در خواهد آمد و اعتراضات کشور های عربی را شاهد باشیم.این اتفاق رخ نداد.و دومین پایتخت جهان عرب پس از بیت المقدس سقوط کرد.