تیزر مستند آذرخش به مناسبت 16 آذر

این مستند به کارگردانی سیامک مختاری روایتی از واقعه ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ است که سه تن از دانشجویان قبل از ورود نیکسون به دانشگاه تهران شهید شدند. این مستند این واقعه را از زبان چهار نفر از شاهدان آن ماجرا نقل می کند.