بسم الله محاکمه کنید ما را...

193
25 آذر 1394

امام خامنه ای:آقا برداشته در روزنامه سلام سرمقاله کرده که خامنه ای را[البته اسم نیاورده گفته فلانی] را باید محاکمه کنید.بسم الله محاکمه کنید ما را ...محاکمه کنید تا ما هم محاکمه کنیم

کاری از پایگاه ویدئویی روشنگری

فیلمبسم اللهخامنه ایمستند

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x