روایتی از نحوه شهادت حاج حسان اللقیس

سید حسن نصرالله در جریان ترور شهید عماد مغنیه گفت: «این شهادت (که منتظرش بودیم) ما را غافلگیر نکرد. چرا که ما پیرو مکتبی هستیم که پیامبرانش شهیدند، و ائمه اش شهیدند و فرماندهانش شهیدند.» حاج حسان اللقیس هم از قافله ‏ی شهدا عقب نماند. به گفته‏ ی بیانیه‏ ی حزب الله، عامل این ترور اسرائیل است. اتهامی که مقاومت حق دارد به کسی بزند که حاج حسان بیش از بیست و پنج سال او را ذلیل کرده بود. المنار در این گزارش، روایت ترور را (آن گونه که منابع امنیتی و جنایی احتمال بیشتری می دهند رخ داده باشد) روایت می کند: نیمه شب سه شنبه، حاج حسان اللقیس با ماشین شخصی‏ اش در حال برگشتن به منزل خود بوده است. در بررسی صحنه‏ ی جنایت [که در پارکینگ مجتمع محل سکونت حاج حسان رخ داده] مشخص است که این مجتمع، با فاصله‏ ی یک باغ کوچک، به بلوار کمیل شمعون متصل است. و این باغ کوچک امکان نفوذ به مجتمع از بلوار را می‏دهد. کما اینکه دیوار و میله‏ های این باغ هم ارتفاع کمی دارد و پریدن از روی آن ساده است. شهید حسان در حال ورود به مجتمع بوده تا ماشینش را در جای همیشگی پارک کند. منابع معتقدند در اینجا، طرفی که مسئولیت رصد حاج حسان را داشته به تیم ترور برای تحرک، علامت داده. تیم ترور هم –که تا این لحظه تعداد افرادش مشخص نشده- در اینجا شروع به حرکت می‏کند…