تکه های طوفان -شکستن محاصره

کاری از خبرگزاری مجازی آبخازیا anna از جنگ سوریه با تروریست های بین المللی

حرکت تانک های سوری برای مقابله با شکست محاصره تروریست ها

همراه با زیر نویس دوست عزیزم | الفبای غیرت 2