از دیار گیله مردان

قطعه ای زیبا از دیار میرزا کوچک خان که با سخنان رهبری در مورد این شهید بزرگوار مزین شده است.

نماد شجاعت و مجاهدت مردم گیلان بجق شهید بزرگوار میرزا کوچک جنگلی است که در دوران غربت قیام کرد که نام او هرگز نباید فراموش شود.

کاری از هیات ثارالله رشت