از دیار گیله مردان

173
25 آذر 1394

قطعه ای زیبا از دیار میرزا کوچک خان که با سخنان رهبری در مورد این شهید بزرگوار مزین شده است.

نماد شجاعت و مجاهدت مردم گیلان بجق شهید بزرگوار میرزا کوچک جنگلی است که در دوران غربت قیام کرد که نام او هرگز نباید فراموش شود.

کاری از هیات ثارالله رشت

فیلممیرزا کوچک خانرهبری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x