اعترافات "صدام جمل" فرمانده گروهک احفادالرسول از حمایت اسرائیل

اعترافات صدام جمل فرمانده گروهک احفاد الرسول فیلم چند دقیقه ای جمل از حمایت اطلاعاتی اسرائیل از داعش پرده برداری کرده و نقش حمایتی کشور های عربی را بازگو میکند.

تهيه شده و ترجمه در واحد بین الملل مستضعفين MOSTAZAFIN.TV