از کرامات شیخ روحانی...(بازخوانی یک پرونده مفتوحه)

161
25 آذر 1394

فیلم فوق دیدگاه غرب در مورد دیپلماسی ایران در زمان تصدی مذاکرات و مدیریت پرونده هسته ای ایران در زمان حسن روحانی و دولت اصلاحات است.سوالاتی که باید آقای روحانی به صورت شفاف به آن پاسخ دهند این است که آیا واگذارکردن حقوق ملت به طرف غربی در معاوضه با نرفتن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل مدیریت فوق العاده ایشان را به اثبات میرساند؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x