معلمی برای استاد

لحظات آخر زندگی دکتر شهریاری/حل مشکلات شغلی و معیشتی دانشجویان/منش دکتر شهریاری در محل کار/دکتر روی مرز دانش حرکت میکرد به همین دلیل آدم سر کلاس ایشون فسیل نمیشد/دکتر عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی خود را شاگرد دکتر شهریاری معرفی میکند/دکتر صالحی:شهریاری شاگرد من بود و برخی سوالاتی که نمیتوانستم حل کنم را حل میکرد/