انیمیشن/قیام مردم بحرین و عربستان

انیمیشنی زیبا پیرامون بیداری اسلامی در کشور های بحرین و عربستان

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV