مستند کلاه سبزها

مستندی پیرامون دوره های پیشرفته نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ،تا پس از گزراندن این دوره ها به گرفتن کلاه سبز تکاوری مفتخر می شوند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV