فاکتور 8میلیارد دلاری قلابی از آب در آمد-زنجیره ای ها را بشناسید

زنجیره ای ها در حرکتی زنجیره ای وار تیتر یک خود را به آزاد سازی 8میلیارد دلار از دارایی های ایران به نقل از نوبخت اختصاص دادند در حالی که این خبر از بیخ دروغ بود.

در این کلیپ مصداق بیانات رهبری در مورد برخی تبلیغاتچی های دشمن را به عینه میبینید.

"ملّت بايد بيدار باشد، بداند چه اتّفاقى دارد مى‌افتد [تا] بعضى از تبليغاتچى‌هاى مواجب‌بگير دشمن و بعضى از تبليغاتچى‌هاى بى‌مزدومواجب - از روى ساده‌لوحى - نتوانند افكار عمومى را گمراه كنند."