پترا فاطیمه ،طلوعی از مغرب

160
25 آذر 1394

الله وعده داده است که اسلام در زمین حاکم خواهد شد...
اتحادیه اروپا گسترده است و ارتباطات نیز در آن در حال گسترده تر شدن است. لیکن این گستردگی ارتباطات را در کنار گریز از مدرنیسم در میان مردم غرب بگذارید و به انتها رسیدن نظریه های مادی جهان امپریالیسم تا تفسیر کند این موج معنویت گرایی و اسلام گرایی را.
داستان فاطیما، داستان عجیب زنی است که چون مسلمانی در اطرافش نبود، اسلام را نمی شناخت و اکنون که کاملا با اسلام آشناست، این دین را برگزیده است. امروز فاطیما نماینده یک زن مسلمان در انگلیس است.

فیلمپترا فاطیمهطلوعی از مغرباللهاتحادیه اروپا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x