از کمک 100 میلیونی وزارت ارشاد به سگ های زرد چه میدانید؟

علاقه به مسائل جنسی؛ مواد مخدر، اقدام علیه جمهوری اسلامی و... قسمتی از کارنامه سگ های زردی است که خانه سینما و ارشاد جزو فرهنگ ایران می دانند و حکم دفنشان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا را درست می دانند. دفن سروش و آرش فرازمند در قطعه هنرمندان واکنش و اعتراضات زیادی را به همراه داشت و در نهایت علی مرادخانی معاون هنری ارشاد که برای دفن اجساد آنها در قطعه هنرمندان دو مرتبه نامه به بهشت زهرا زده و پیگیر دفن آن‌ها بوده است اظهار بی اطلاعی از فعالیت های آنها کرده و در تمام مصاحبه تاکید کرده که به گفته آقای سریر دفن اجساد در قطعه هنرمندان را پیگیری کرده است.سریر که از فعالان خانه سینما و عضو هیئت مدیره خانه سینما (دوره دوازدهم) است "این اتفاق (دفن در قطعه هنرمندان) و حمایت از این دو مرحوم را به نفع نظام و کار فرهنگی می داند" و می گوید:« من هم خودم آنها را ندیده بودم. از روی حس انسان‌دوستی این کار انجام گرفت و باید از بچه‌هایی که عنادی ندارند در آن طرف حمایت کرد و از نگاه انسان‌دوستانه با آنها برخورد شود. فکر نکنند که آنها را دور انداخته‌ایم. ما برای انتخاب هنرمندان در قطعه هنرمندان ملاحظاتی را هم داریم اما به طور معمول در همان چارچوب عمل می‌کنیم و در مواردی هم مرکز موسیقی ارشاد کسی را برای این امر معرفی می‌کند.…