دومین تروریست حوادث لبنان که بود؟

حمله تروریستی به سفارت ایران در بیروت نشانه واضح عجز رژیم غاصب صهیونیستی در برابر پیشرفت های جمهوری اسلامی است. پس از چند روز مشخصات کامل تروریست ها مشخص شده و تحقیق در مورد هدف این حمله را نمایان می سازد.

نام دومین تروریست حوادث روبروی سفارت ایران در لبنان عدنان موسی محمد است.ملیت وی فلسطینی است. صحبت های اعضای خانواده در مورد وی شنیدنی است.

اختصاصی/مستضعفین تی وی