این دومینو برخواهد گشت

428
25 آذر 1394

در توافقات هسته ای اخیر با 5+1 بیشتر تحریم هایی که غرب قول کاهش آن را داده مانند تحریم وسایل نقلیه یا تحریم پتروشیمی، همگی در واقع به سود خود غرب بوده اند. این در حالی است که در فضاسازی رسانه ای آن ها می خواهند فضایی القا کنند که مخاطب فکر کند این امتیازات به سود ایران است. از طرف دیگر، مذاکره کنندگان ایرانی با کوتاه آمدن از برخی حقوق هسته ای خود به چنین امتیازاتی تن داده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x