سند/نظر روحانی در مورد توافق هسته ای

175
25 آذر 1394

نظر روحانی پس از توافق ظریف با 5+1 که احتمالا در آینده ای نه چندان دور سندی از آنچه در نامه به رهبر انقلاب مرقوم نمو ده اند مورد استفاده قرار میگیرد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمروحانیتوافق هسته ایسند

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x