نقطه ضعف بزرگ انقلاب اسلامی از زبان رحیم پور

چرا روشنفکران،رمان نویسان،فیلم سازان،نمیتوانند حق خودشان وسهم خودشان را در برابر این همه مفهوم و معنا بجا بیاورند؟؟

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV