کلیپ صوتی| اعتبار از دست رفته

امروز بسیاری از مشکلات موجود در اروپا ناشی ازاین است که سیاست های شبکه خبیث صهیونیستی بر این کشور ها حاکم است.اینها حساب میبرند از سرمایه داران صهیونیست که در اروپا زیاد هستند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV