اوباما:ایران را متوقف کردیم

269
25 آذر 1394

اوباماهمچنین در مورد جزئیات توافقات با ایران گفت:راکتور آب سنگین ایران متوقف میشودو همچنین ایران سانتریفیوژ های نسل جدید را نمیتواند استفاده کند و همچنین نمیتواند سانتریفیوژهای جدید نصب کند.ایران همچنین متعهد شده است مواد غنی شده 20درصدی خود را به میله های سوخت تبدیل کندو اجازه بازرسی های گسترده به بازرسان آژانس دهد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x