سخنان حاج سعیدقاسمی درمقتل شهید آوینی عصر عاشورای 1392

راز شکل گیری شخصیت بزرگ شهید آوینی پس از انقلاب و سپس چرایی حضور در عرصه مستند سازی و بیان خاطراتی از شهید در مقتل شهید آوینی

این مجموعه شامل 6 فیلم است که در روزهای آتی منتشر خواهد شد.