هیس! افراطی ها حرف نمی زنند!!!

119
25 آذر 1394

زمان بازرگان به ما برچسب چريك زدند، زمان بني‌صدر هم برچسب منافق، الان هم برچسب خشك مقدس و تحجر، هر قدمي كه در راه خدا و بندگان مستضعف او برداشتيم برچسب‌ بارانمان كردند، حالا روزي ده برچسب دریافت مي‌كنيم. اما بسيجيان دلسرد نباشيد! حاشا كه بچه بسيجي ميدان را خالي كند.... سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت

کاری از گروه چند رسانه ای شفق

فیلمافراطی هازمان بازرگانشهید حاج محمد ابراهیم همت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x