چگونه گل کاغذی در منزل بسازیم ؟

ساخت گل کاغذی می تواند خانه و اتاق شما را دگرگون کند . با توجه به اینکه گل های معمولی زود خشک می شوند و گل های مصنوعی نیز گرانقیمت هستند خودتان گل کاغذی درست کنید . بدین منظور ابتدا کاغذهای نرم تهیه کنید و روی آن راه بروید تا خوب له شوند ولی دقت کنید پاره نشوند . وقتی کاغذ ها خوب چروک شدند حالا نوبت درست کردن گل است . با توجه به اندازی دلخواه تکه های کاغذ ببرید و بعد از یک سر آن را فشرده کرده و با روبان سر آن را ببندید تا یک گل کاغذی درست شود .