سخنان تاسف برانگیز هاشمی درحمایت از سران فتنه

سایت یکی از سران فتنه به نقل از فیسبوک فرزند ارشد مهدی کروبی،‌ از دیدار فرزندان کروبی و میرحسین موسوی با هاشمی رفسنجانی خبر داده است.

محمدحسین کروبی در گزارشی از این دیدار مدعی شده که آقای هاشمی ضمن ابراز تاسف از عدم تغییر شرایط کروبی و موسوی و رهنورد، گفته است "اگر اتفاقی برای این محصورین رخ دهد ننگش برای همیشه بر دامن این نظام خواهد ماند. صلاح و خیر نظام در این است که هرچه زودتر از آنها رفع حصر شود."

به گفته پسر کروبی "در پایان این دیدار آقای هاشمی از ما خواستند که سلام مخصوص‌شان را به آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برسانیم."