مذاکرات هسته ای به ضرر حزب الله است؟

سخنان سید حسن نصر الله پیرامون تاثیر مذاکرات هسته ای ایران بر مقاومت اسلامی لبنان و سوریه

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV