مذاکرات هسته ای به ضرر حزب الله است؟

157
25 آذر 1394

سخنان سید حسن نصر الله پیرامون تاثیر مذاکرات هسته ای ایران بر مقاومت اسلامی لبنان و سوریه

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمحزب اللهمذاکرات هسته ایحسن نصر اللهمقاومت اسلامی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x