چگونه کارامل ماکیاتو در منزل درست کنیم ؟

برای درست کردن کارامل ماکیاتو اول باید سیروپ کارامل را در آخر لیوان ریخته و شیر را تا دمای 65 درجه سانتی گراد به وسیله بخار حرارت بدهید و آن را به یک پارچ کوچکتر که گرم شده است انتقال دهید . قدم دوم برای اضافه کردن شیر به لیوان شیشه ای از یک قاشق کمک بگیرید تا در هنگام ریزش شیر به درون لیوان لاته ، از ورود کف شیرجلوگیری کنند . باید در نظر داشته باشید در هر صورت مقداری کف شیر در مرحله ریزش به داخل لیوان ریخته می شود. ویدیو را ببینید تا به صورت کامل متوجه شوید .