چگونه خودمان کش مو طراحی کنیم ؟

در این ویدیو آموزشی قصد داریم نحوه طراحی یک کش مو به سبک خرگوش را توضیح دهیم . در این طراحی کمی نیاز به خیاطی دارید . برای درست کردن کش مو خرگوشی باید یک پارچه مرغوب که از بیرون ظاهر خوبی داشته باشد را پیدا کنید . به کش و کمی پارچه معمولی نیز نیاز داریم . پارچه را از درون باز کنید و دو بار تا بزنید سپس پارچه معمولی را درون آن گذاشته و کش را یک بار از روی آن بگذرانید . حالا کل آن را بدوزید به گونه ای که جای دوخت روی موهای شما بیفتد نه بیرون .