آموزش صحیح ماساژ دادن نوزاد به دنیا آمده

یکی از مهم ترین نکات نوزاد داشتن ماساژ دادن است چرا که نوزاد در حال رشد است و به ماساژ دادن نیاز دارد . برای ماساژ دادن باید از پایین بدن نوزاد شروع کنید و به بالا بیایید . اول دقت کنید که ناخن هایتان کوتاه باشد تا بدن نوزاد زخم نشود . باید دستان شما کاملا باز باشد و شصت شما به بدن نخورد و سعی کنید دو شصت خود را به نزدیک هم بیاورید . اگر نوزاد شما خندش گرفته بود کمی ماساژ دادن را متوقف کنید بعد شروع کنید تا کم کم بتواند به این شرایط عادت کند . ویدیو آموزشی ماساژ دادن را ببینید .