آموزش چگونه سبد کاغذی درست کنیم ؟

برای درست کردن سبد کاغذی ابتدا یک سری مقوا تهیه کنید بعد آنها را با قیچی به تکه های کوچیک و هم ارتفاع و هم عرض تقسیم کنید . بعد باید مثل بافتن حصیر یکی در میان آنها را به دوری هم ببافید . توجه داشته باشید اولین گره از سمت چپ و اولین گره از سمت راست و اولین گره از سمت بالا و اولین گره از سمت پایین باید به یک شکل باشد . بعد از اینکه گره های کف سبد تمام شد نوبت به گره زدن های پهلوی سبد کاغذی می رسد که باید به شکل دایره ای باشد . ویدیو را ببینید .