آموزش درست کردن کاسه با هندوانه

بعد از میل هندوانه آن را دور نریزید چرا که خیلی چیزها می توان با آن درست کرد . برای اینکه با هندوانه یک کاسه طراحی کنیم ابتدا نیاز است داخل آن به خوبی خالی شود ولی توجه کنید به اندازه ی کاسه ای که می خواهید از بدنه آن برش بزنید گودی ته هندوانه باید به عنوان کف کاسه استفاده شود پس از هر هندوانه فقط دو کاسه می توان درست کرد . حالا با چاقو یا قیچی سر هندوانه را یکی در میان برش بزنید و برش های بالا را پوست بکنید . در نهایت آن را خوب بشویید . کاسه هندوانه ای شما آمادست