آموزش درست کردن جوجه کباب شالتو در خانه

جوجه کباب شالتو یک نوع غذای مخصوص مصری است . برای درست کردن جوجه کباب شالتو اول باید مرغ خود را خوب خرد کنید و به تکه های کوچیک تقسیم کنید و بعد سینه مرغ را جدا کرده و استخوان های آن را جدا کنید تا مرغ فیله داشته باشیم . بعد فیله ها را قبضه کنید تا نازک تر شوند و بعد از آن در میان نایلون گذاشته و با بیفتک کوب صاف میکنیم یا با پشت تیغه ( غیر تیز ) کارد میکوبیم تا هم ورقه ای و نازک شود و هم بین بافت گوشت مرغ فاصله ایجاد و مواد پیاز و فلفل سبز و فلفل سیاه و نمک که بعنوان مارینه تهیه شده به خورد آن برود و ترد شود .