غار نمکی قشم

799
25 آذر 1394

این غار با طول 6850 متر بزرگترین غار نمکی جهان می باشد. بخشی از کوه های جزیره قشم به دلیل انباشتگی و رسوب نمک موجود در آب دریا در گسل های عمیق تبدیل به کوه ها و غارهای نمکی شده است که کوه نمکدان در غرب جزیره نیز از همین دسته می باشد. غار نمک در بخش جنوبى جزیره و در منتهى‌الیه غربى آن قرار گرفته است. دهانه غار رو به جنوب است و تا ژرفاى حدود 20 مترى آن با نور روز روشنایى دارد. ژرفاى غار نزدیک به 100 متر، درازاى آن بین 3 تا 10 متر و پهناى متوسط غار 5 متر است. اندازه‌هاى ذکر شده در زمان‌هاى مختلف دستخوش تغییر مى‌شود و دلیل آن میزان بارندگى، نفوذ آب و انحلال و تبلور نمک است.شکل کل مسیر غار به‌صورت یک کمان کاملاً خمیده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x