مرداب سیاه درویشان

رودخانه ای زیبا و عمیق در روستای سیاه درویشان صومعه سرا وجود دارد که به مرداب انزلی متصل است. به همین واسطه ماهیان زیادی به این سمت سرازیر شده که باعث بوجود آمدن کسب و کار روستاییان این منطقه نیز می شوند. با قایق موتوری از رودخانه تا مرداب گشتی می زنیم تا از طبیعت مرداب لذت ببریم.