تالاب لب شور نهبندان

یکی از پدیده های منحصر به فرد در ایران تالاب ها ست . تالاب ها محیط های جغرافیایی هستند که مشخصه اصلی آنها پیدایش پدیده هایی است مابین خصوصیات خشکی و دریا . تالاب ها یکی از مهمترین و بد اقبال ترین اکوسیستم های جهان هستند چرا که هیچ اکوسیستمی از ناآگاهی آدمیان تا این اندازه آسیب ندیده است . ایران 250 تالاب دارد که تنها 19 تالاب آن ثبت بین المللی شده است و بنا به توافقات کنوانسیون رامسر تالاب به منطقه ای سرد آبی ، آب مانده یا موقت آب مانده ، لب شور یا شیرین اطلاق می گردد . که بر همین اساس تالاب نهبندان لب شور به حساب می آید . تالاب لب شور نهبندان در تمام فصول دارای آب است و محل امنی برای پرندگان مهاجر آبزی محسوب می شود . این بالاب در وسعت 2 هزار کیلومتری مرزهای شرقی کشور منحصر به فرد است و سالیانه بیش از 5 هزار پرنده مهاجر را پذیرایی می کند که در این میان پرنده ای بنام زاغ بور معروف به جواهر کویر بیش از همه به چشم می خورد .