قنات شاهیک استان خراسان جنوبی

390
25 آذر 1394

قنات شاهیک در ابتدای ورودی قاین از بیرجند قرار گرفته ، آب آن بسیار شیرین و گوارا است. شاهیک 1200متر درازا داشته و عمق مادر چاه آن در دامنه قلعه کوه به 30 متر می رسد. آبدهی آن نسبتا زیاد و بعضی سال ها تا 100 لیتر بر ثانیه است .هیچ گاه نخشکیده حتی در خشکسالی 1320آبدهی آن از 5لیتر در ثانیه کمتر نشده است . در بالا دست مادر چاه دو بند احداث شده و در این بندها چاههای ترزیقی قرار داشته که بهنگام سیلاب های تند بخش اعظم آن در چاهها نفوذ کرده و در تغذیه سفره زیر زمینی و افزایش آبدهی قنات تاثیر بسزایی دارند. شاهیک اولیه قبل از حمله مغول دایر و نقش بسزایی در تامین آب مورد نیاز سپاهیان قلعه اسماعیلیه داشـته برخی معتقدند کانالی از قلعه کوه تا قنات بوده و از این راه آب به سپاهیان قلعه می رسید با حمله هولاکو به ایالات قهستان (قاینات) این قنات تخریب شد که آثار آن هنوز در محل فعلی موجود است پس از این تاریخ قنات فعلی احداث گردید. ابتکارات بکار رفته در قنات شاهیک منحصر به فرد است مهمترین عیب قناتها آن است که آب در فصول عدم نیاز خارج می شود ابتکار قنات شاهیک این عیب را مرتفع نموده است . قفلهایی با نام قفل پایین .قفل وسط. قفل بالا در نزدیکی مادر چاه تعبیه شده و فاصله بین هر کدام از قفلها حدود یک متر است . جنس قفلها از سنگ و ساروج بوده که بهنگام…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x