طنز سیاسی چند کیلو خبر/داستان ملی پوشان هسته ای

این طنز هر هفته توسط خبرگزاری فارس بروی خروجی این پایگاه قرار میگیرد.این قسمت از طنز چندکیلو خبر به موضوعات روبرو اختصاص دارد:

جریان انحرافی در دولت روحانی/ یارانه ۳ ماه با بدهی ب.ز/ عکس جنجالی اوباما و همسرش/ مشغله محمدرضا گلزار/ ناامیدی ملی‌پوشان/ شاهکار آقای رئیس

منبع:خبرگزاری فارس