برخورد عجيب نماينده زن پارلمان اروپا با هاشمی

شبكه خبر فيلمي از ديدار هيات پارلماني اروپا با هاشمي رفسنجاني كه در روز دوشنبه 25 آذر برگزار شد پخش کرد که این نماینده اروپایی حتی هیچ احترامی برای هاشمی قائل نشد!.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV