ظریف:به خس و خاشاک توجه نکنید،رگه های صداقت را دریابید

محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران) در گفتگوی ویژه خبری: «دولتمردان آمریکا که بیشتر تحت فشار برخی گروهها هستند حرفهایی می زنند تا بتوانند آن فضاها را آرام کنند اما از طرف دیگر در همان صحبت های تندو تیزی که می زنند تا آن صداها را خاموش کنند شاهد رگه هایی از واقع بینی هستیم.»

وی همچنین ناخواسته در جواب منتقدان خودش گفت: «پیشنهاد می کنیم که عظمت این کوه را که در این توافقات ایجاد شده است ببینند، نه اینکه در داخل کوه به دنبال یک خس و خاشاکی که به زمین افتاده بگردیم و بگوییم این هم چیز مهمی است»