وداع سوزناک مادر شهید حزب‌الله با فرزندش

این شهید از مدافعان حرم حضرت زینب است .مادر این شهید در دیدار آخر با فرزندش به وداع سوزناکی دارد.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV