اسکندر روسها،بیخ گوش آمریکایی ها

165
25 آذر 1394

وزارت دفاع روسیه اخیرا مسئله استقرار سامانه‌های موشکی «اسکندر» در غربی‌ترین مرزهای این کشور با کشورهای اروپایی (یعنی منطقه کالینینگراد) را مورد تایید قرار داد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمروسامریکادیدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x