آیه ای که زن آوازه خوان را عاشق قرآن کرد

216
25 آذر 1394

گفتاری زیبا در باب آیه 90 سوره نحل که امام باقر در پایان خطبه های خود آنرا تلاوت میفرمودند.حجت الاسلام رفیعی درادامه میگوید آیت الله ایمانی از نحوه تغییر و تحول در زنی آوازه خوان پس از آشنا شدن با این آیه داستانی را برای من نقل کردند.

فیلمقرآنمذهبیدیدنیآیت الله ایمانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x