هدف بعدی بازی تحریم ها کجاست؟

بیانات رهبر انقلاب در این مورد مفصل و کافی است.جمهوری اسلامی تهدید بزرگی برای سیاست تسلط بر جهان امروز است.جمهوری اسلامی به یک کابوس برای قدرت های جهانی تبدیل شده است.خب طبیعتا جبهه های زیادی علیه ما باز شده است.تحریم ها،تهاجم رسانه ای ،فرهنگی و تبلیغاتی یک تهاجم دیگریست.تهاجم امنیتی مانند تروریسم باعث پیشرفت اغراض دشمنان ایران شده است.بحث حقوق بشر وسیله ایست برای حقنه کردن غرب به دنیا.ادعای غرب در مورد اسلام این بود که اسلام با شمشیر دست گسترش زده است در حالی که امروز غرب درحال تحمیل دیدگاه لائیسیسته به خشن ترین روش موجود به دنیا هستند.اینها که برای بشر ارزش قائل نیستند بلکه دارند براحتی صدها هزار نفر را از بین میبرند.